Speakers' Corner

Rafel Simó

Avui he passat la meva jornada laboral, més de vuit hores del matí fins al vespre, al carrer.

Felip Gumbau Morera

El repte del futur és arribar a un alfabet fonològic internacional.