Speakers' Corner

Jaume Medina

El seu so està en perill d’extinció i pel català és catastròfic

Jaume Medina

L’espai geogràfic és el cos de la nació i la llengua pròpia n’és l’ànima (on la consciència històrica –la memòria– té la seu).

Pau Vidal

Massacre

El cert és que el Ministeri de l’Interior espanyol ja ens pot massacrar sempre que li roti, diccionari en mà.

Mònica Rovira

Això no és just

La II Jornada “Drets lingüístics: present i futur” ha posat en evidència la desigualtat del català en l'àmbit judicial

Línia directa al català

Política Lingüística convoca 7 línies d’ajut per l’ús del català, l’aranès i la llengua de signes catalana

Pau Vidal

Colpistes

La campanya de distorsió de significats que aplica l’espanyolisme com a arma de guerra ha ressuscitat un mot amb una rara virtut