Speakers' Corner

Josep Daniel Climent

Perquè la llengua on s’ensenya és a les escoles. I als valencians ens han impedit ensenyar-hi la llengua fins als inicis de la dècada dels huitanta.

Jaume Medina

L’ús del verb «emprenyar» en el sentit d’«enutjar, molestar molt» és propi del «llenguatge familiar i grosser».

Núvol

Baldiritza't!

S'ha obert la convocatòria als Premis Baldiri Reixac de la Fundació Carulla