Speakers' Corner

Alfons C. Salellas

El 28 d'octubre els brasilers decideixen el futur de la seva democràcia

Margarida Casacuberta

"Lo primer que dec fer constar és la sorpresa que va causar-me el soroll que es mogué per ella. Estava tan lluny de creure-ho, com lluny em trobava al fer-se els assaigs de l’obra".