Jordi Sans

No són els museus, my friend

Potser no són els museus, amigues i amics, allò que esta en crisi. Potser és aquesta mena de semidéu que s’amaga darrera les seves portes i que anomenem art.