Speakers' Corner

Clàudia Rius

Des de l’1 d’octubre fins fa cosa d’uns mesos, el món cultural es debatia entre dos pols

Clàudia Rius

Ara la gent no va als negocis sinó que els negocis van a la gent