Speakers' Corner

Miquel Valdivia Font

El català no és la llengua habitual dels patis. Pot l’escola ignorar aquest empobriment cultural?

Ana Prieto Nadal

'Campo minado' forma part d’un corpus més ampli i multidisciplinari que Lola Arias ha dedicat a la Guerra de les Malvines.