Antoni Colomer

Una Butterfly paradigmàtica

La reposició de la producció de Patrice Caurier i Moshe Leiser de Madama Butterfly al Liceu es pot veure com una mena de síntesi de la gestió de Christina Scheppenlmann