Pruden Panadès

Silencis

Hi ha una mena de felicitat que té a veure amb el silenci més que no pas amb l’optimisme bla, estúpid i acrític.

Mireia Calafell

Laia Prat, un tapís de versos

Rere el panorama de la poesia que s’escriu en català hi ha una veu nova capaç d’alterar la lògica i buscar perspectives que escapen a allò que passa per normal i es veu a simple vista