Ramon Ramon

Necessitem Raimon

A Espanya s’ha desenfrenat la repressió antidemocràtica contra l’independentisme català. Raimon no diu res. Raimon calla.

Joan Cavallé

Ermita: camí i símbol

Aquesta petita ermita es converteix, per la seva senzillesa i per la transcendència de la mirada, en un símbol “que cal mirar en el contrallum / de l’esperança”.

Pruden Panadès

Esquarterar la nit

Nictàlgia/Nochera, un llibre de mal desar, conté tants cops d’intuïció que, d’un any ençà, s’ha transformat en un kit de supervivència