Speakers' Corner

Àlex Susanna

En un món dessacralitzat, Xirau va concebre en tot moment la poesia com a forma de revelació, epifania o il.luminació.

Sebastià Portell i Clar

L’instant precís en què la poesia tornarà a les cases, cada vers a la seva i a la de tots els que se l’hauran fet seu