Pilar Argudo

Directora del programa literari Punt de Llibre - Ser Catalunya