Pau Bori

Professor d’estudis catalans a la Universitat de Belgrad.