Núria Ariet

Professora de llengua i literatura catalanes