Mireia Manén, Nathalie Modigliani i Guillem Galera

Fundadors de l’Associació Cultural MODIband, entitat organitzadora de la Sala Montjuïc