Miquel Valdivia Font

Graduat en Lingüística per la UB. He estat professor associat al departament de Filologia Catalana i Lingüística General. Linguapax i membre del col·lectiu GLIDI