Maria Josep Cuenca

Catedràtica de Filologia Catalana de la Universitat de València i membre de la Secció Filològica de l'IEC