Marc Colell i Teixidó

2 articles publicats
Lector de llengua i literatura catalanes a la Universitat d'Ais-Marsella