Manuel Llanas

President de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l’IEC. Membre Numerari de la Societat Verdaguer.