Lluís Obiols Perearnau

Arxiver municipal de la Seu d’Urgell.