Joan Soler Jiménez

6 articles publicats
President de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya.