Carolina Moreno Tena

Traductora de Per Petterson al català i professora a la Universitat de Barcelona