Carla Ferrerós

Lingüista. Universitat de Girona. Membre del Gabinet d'Assessorament Lingüístic per a la Immigració (GALI) i del Grup de Lingüistes per la Diversitat (GLiDi).