Alfons Gregori i Gomis

Doctor en literatura comparada, professor a la Universitat Adam Mickiewicz de Poznan (Polònia), on sóc Cap de l’Àrea d’Estudis Catalans.