Speakers' Corner

Isidre Grau

El titular de l’entrevista em va punxar: “Ens estem fent mal amb l’hostilitat amb què ens adrecem els uns als altres”.

Carolina Moreno Tena

Aquesta seria la singularitat de l’estil de Petterson, el que fa que el lector l’identifiqui a les primeres ratlles.