Speakers' Corner

Jaume C. Pons Alorda

Us escric com un altre dels seus nombrosos acèrrims servidors, i ho faig talment un ca que bava a favor dels càstigs merescuts.

Sebastià Perelló

La novel·la de Joan Buades, Crui, és quasi una operació d'arqueologia contemporània.