Speakers' Corner

Joan Burdeus

Nit i Dia deixa clar que es mou millor en el thriller psicològic i estilitzat que en el realisme.

Jordi Carrión

Buscar a Folgueroles la música de la infància, que és la del somni, que és la de les esferes