Speakers' Corner

Joan Burdeus

El Crac es pot llegir com el conte d’El vestit nou de l’emperador aplicat al món del teatre.

Bernat Ruiz Domènech

Un problema habitual d’aquesta mena de tramoies és que s’omplen de mediocres, pilotes, llepaculs i trepes.