Núvol

Adeu als diacrítics

La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans publicarà la seva primera gramàtica institucional, de caràcter normatiu

Enric Ortega

Tocats de l'ala

Totes les llengües del món tenen noms populars per als vegetals, animals i fongs que formen part del seu entorn.