Speakers' Corner

Melissa Vivas

Un graduat en filologia catalana és una persona que estima i té un coneixement profund de la llengua i la literatura catalanes.

Jaume Medina

Sabem que algú s’ha avançat a proposar un model de pregunta per als votants. Però la qüestió més important de totes és la del tractament dels electors.

Enric Gomà

Tot correcte

La meva família pertanyia a la burgesia barcelonina, una mica arruïnada com és costum: les dones s’havien educat en escoles de monges