Speakers' Corner

Josep Vicenç i Eres

Ada Colau per desvestir el sant del Born vol vestir-ne un altre en una operació de funambulisme polític.

Patricia Gabancho

Llull és un sistema de pensament que resol de forma radical el problema entre la fe i la raó