Pruden Panadès

Silencis

Hi ha una mena de felicitat que té a veure amb el silenci més que no pas amb l’optimisme bla, estúpid i acrític.

Mireia Calafell

Laia Prat, un tapís de versos

Rere el panorama de la poesia que s’escriu en català hi ha una veu nova capaç d’alterar la lògica i buscar perspectives que escapen a allò que passa per normal i es veu a simple vista

Laura Borràs

Cartografia de 'L'amor fora de mapa'

És un disc que contempla un calidoscopi de registres sonors on els retocs textuals dels poemes (no només l’adaptació al català de valència de les lletres) mostren la sòlida feina d’hermenèutica que ha fet el Borja per fer dels poemes, cançons.