Xavier Vidal

Llibreter de la No Llegiu i periodista