Vicenç Ruiz

11 articles publicats
Vicepresident de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya.